Atostogos

Atostogos -metas sukaupti jėgų visiems metams

Reguliariai pailsėti, atsipalai­duoti – ne pramoga, o būtinybė mūsų kūnui ir sielai. Jeigu žmo­gus mano, kad neturi laiko ilsėtis, tuomet greitai gali tekti brangų savo laiką gaišti minant gydy­tojų kabinetų slenksčius. Tad j ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad poilsis iš tiesų būtų visavertis?

Kad poilsis būtinas kiekvienai gyvai būtybei, žinome visi.Tačiau toli gražu ne visi žino, koks poilsis yra naudingas. Kai kurie net nesusimąsto, kad be visaverčio poilsio neįmanomas sveikas ir laimingas gyvenimas.

Ilsėkitės kiekvieną dieną po truputį

Kad žmogus pailsėtų, vien nakties miego neužtenka. Die­nos metu taip pat būtina surasti laiko pailsėti ir atsipalaiduoti. Amerikiečių mokslininkai įrodė, kad žmogus, kuris po kiekvienos valandos darbo ilsisi 10-15 mi­nučių ir skiria valandą poilsiui po pietų, žymiai produktyviau dirba ir jo sveikata daug stipresnė.

Jei jūsų darbo tempas ne­leidžia to padaryti, atsipūskite bent namie. Užuot puolę tvar­kytis, imkitės sau malonios vei­klos, pasivaikščiokite paskaityki­te. Ideali tvarka namuose tikrai mažiau svarbi nei jūsų sveikata ir gera savijauta.

Neužmirškite poilsio dienų

Šiuolaikinė visuomenė iš mū­sų reikalauja sunkiai dirbti visą savaitę – darbui būtina skirti beveik visas jėgas. Netrūksta mūsų gyvenime ir nereikalingos sumaišties. Todėl svarbu nors trumpam visiškai pamiršti dar­bą, skirti laiko šeimai, vaikams, pažvelgti į save ir savo gyvenimą iš šalies. Žmogus privalo pailsėti bent vieną dieną per savaitę. Bu­distai mano, kad poilsis šeštadie­niais ilgina gyvenimą. Indų as­trologijoje šeštadienis laikomas Saturno diena – poilsio ir pasi­traukimo nuo sumaišties diena. Senasis Testamentas, judaizmas taip pat rekomenduoja ilsėtis kartą per savaitę, šeštadienį.

Per atostogas reikia išvažiuoti

25-45 dienas per metus mes turime praleisti atostogaudami. Geriausia ilsėtis toli nuo nuolati­nės gyvenamosios vietos – taip išlaikysime energijos pusiaus­vyrą. Sunku patirti visavertį po­ilsį tame pačiame mieste, kur įtemptai dirbate, vien dėl to, kad negalėsite išsivaduoti iš rutinos gniaužtų.

Žinoma, būtina atsižvelgti į vietovės, kur vykstate, klimatą. Poilsiui galima rekomenduoti tokias vietas, kur galima ne tik pagulėti paplūdimyje, bet ir pa­matyti kažką naujo, praplėsti sa­vo akiratį, praturtinti sielą.Tačiau į pažintines keliones geriau vykti pavasarį arba rudenį, kai nelabai karšta, o vasarą geriausia ilsėtis gamtoje, nes mieste nei mūsų kūnas, nei siela neatsipalaiduo­ja. Tačiau per atostogas labai svarbu patirti ir naujų įspūdžių. Tad jeigu norite pažinti naują kultūrą, galima ilsėtis ir mieste. Svarbu, kad kelionė nebūtų per­nelyg ilga ir varginanti. Norėda­mas pažinti kažką naujo, žmo­gus atveria savo sielą pasauliui, tampa žymiai jausmingesnis. O jeigu naujų įspūdžių ketinate patirti gamtoje, dar geriau.

Ilsėkitės su jums mielais žmonėmis

Nelabai tikęs sumanymas pra­leisti atostogas su kolegomis iš darbo. Net jeigu su tais žmonė­mis sutariate puikiai ir jau esate tapę draugais, per atostogas ge­riau vieniems nuo kitų pailsėti. Be to, veidai, kuriuos kasdien matote biure, neleis jums visiškai atsipa­laiduoti, nes primins darbą.

Be poilsio būdo ir vietos, ne­mažiau svarbi ir kompanija, su kuria jūs ilsėsitės. Pageidautina, kad tie žmonės įkvėptų jus, teik­tų tik teigiamų emocijų. Senovės išmintis teigia: „Nebūkite ten, kur jūsų nemyli”. Sveika, gerano­riška aplinka poilsį veikia labai palankiai.

Plastinė chirurgija Vikšraitis

Tinkamai maitinkitės

Atostogaudami atsisakykite – arba bent jau vartokite minima­liai – alkoholio, mėsos, juodos kavos, cigarečių. Poilsiaudami jūs pripildote kūną ir sielą naujų jėgų visiems metams į priekį, o valgydami netinkamą maistą, atvirkščiai, atimate iš organizmo jėgas ir energiją.

Yra dar vienas svarbus mo­mentas, į kurį ne visada atkrei­piamas dėmesys: kūnui būtina reguliariai pasninkauti. Juk me­džiagų apykaitos organams taip pat kartkartėmis reikia pailsėti. Pati palankiausia tam diena -11-oji Mėnulio savaitė.

Yra žmonių, kurie tinkamai maitinasi visus metus – jeigu kartą ir visiems laikams priėmė konkrečias taisykles, tai jų laikosi. Suprantama, jeigu toks žmogus atostogų metu šiek tiek atsipa­laiduos, nieko baisaus nenutiks.

Kodėl labai svarbu paisyti tinkamos mitybos? Todėl, kad atostogų metu mūsų subtilusis kūnas atsiveria, ir jeigu piktnau­džiausite alkoholiniais gėrimais

 

 

 Page 16 of 20  « First  ... « 14  15  16  17  18 » ...  Last »