Kolodi miestelio stebuklai

Svečiuose pas Pinokį Toskanoje, netoli Pescia, įsikūręs garsus, vaikų ir suaugusiųjų itin mėgstamas pramogų miestelis – Kolodi (Collodi). Šį miestelį pasaulyje išgarsino Karlas Lorenzinis, parašęs garsiąją knygą vaikams „Pinokio nuotykiai”, o savo pseudonimu pasirinkęs Kolodi miestelio pavadinimą. Kolodi miestelyje gimė rašytojo mama, prabėgo jo vaikystė. K. Lorenzinio sukurta medinuko, norėjusio tapti paprastu berniuku, istorija taip sužavėjo pasaulio vaikus, kad 1951 m. tuometiniam miestelio merui Rolandui Anceločiui gimė mintis įkurti jų mieste įžymiajam herojui skirtą parką. Buvo paskelbtas konkursas geriausiai Pinokio skulptūrai sukurti. Ši idėja sužavėjo net 84 Italijos skulptorius, entuziastingai dalyvavusius šiame konkurse. Konkursą laimėjo menininkai: Pinokio skulptūros autorius E. Grekas, mozaikų aikštelės, vaizduojančios Pinokio istorijos epizodus – Venturinas Venturis. Tai buvo dabartinio Pinokio parko, šiandien lankytojus pasitinkančio žodžiais: „Gyveno kartą… medinė pliauska”, pradžia. Pamažu parkas plėtėsi, jį papildydavo naujos knygos herojų skulptūros, 1963 m. parke buvo atidaryta užeiga „Raudonas vėžys” {„Osteria delGambero Rosso”). Architektas Džovanis Mikelučis sukūrė tokią aplinką, kurioje vyksta knygoje aprašomas veiksmas, o atskiros pastato dalys, dengtos ryškiai raudonais stogais, primena virto vėžio kiautą. Čia pat įsikūręs ir nedidelis lėlių teatras, kuriame vyksta spektakliai.

1972 m. pietinėje parko dalyje buvo įkurta „Žaislų šalis” („Pa-esedei Balocchi”). Visi augalai parke auga natūraliai, tik aplink parko herojus jie auginami taip, kad įgyja tam tikrų sugalvotų bruožų, tarsi dalyvautų pasakojime. Daugiau kaip 20 pasakos herojų, sukurtų skulptoriaus Pietro Konsagras, laukia čia savo di­delių ir mažų draugų. Į „Žaislų šalį” patekome praėję mažą tune­lį, toliau keliaujant vingiuotu takučiu mus sutiko pasakos herojai. Pirmasis – ūsuotas Karabinierius. Plačiai išsižergęs ir ištiesęs ran­kas išskėstais pirštais, jis užtveria kelią visiems, norintiems patek­ti į „Žaislų šalį”, bet vaikai juokdamiesi prasprūdo pro jo kojas ir veržėsi tolyn. Paskui juos sekėme ir mes. Eidami stebuklingu ta­keliu išvydome Kalbantį Svirplį, sutikome gudruolę Lapę su Ka­tinu. Praėjome mišką su plėšikais, apsirengusiais lape ir katinu, ir atėjome prie mažo balto namelio, kuriame gyveno mergaitė Mal­vina. Žvilgterėję pro mažą langelį išvydome miegamąjį, kuriame pasakų daktaras apžiūrinėjo Pinokį. Šį namelį saugojo Sraigė, be­veik nepastebima krūmų žalumoje. Visai netoli buvo Stebuklų laukas, kuriame augo užkeiktas medis su auksiniais dukatais. Ta­kelis atvedė prie išsirangiusios gyvatės, o toliau išvydome keturis triušius. Pasakoje jie bandė Pinokį priversti praryti tabletę. To­liau eidami sutikome liūdną asiliuką, kuris buvo ne asiliukas, bet asiliuku paverstas Pinokis. Užjautę asiliuką-Pinokį, keliavome to­liau ir priėjome tvenkinį, kuriame gyveno Didelis Banginis. Vaikai klegėdami veržėsi priėjo atvertų dantytų nasrų. Iš ten buvo gali­ma užlipti ant didžiulės milžino galvos, nuo kurios atsivėrė parko panorama, ir mes išvydome mažytį ožiuką, stovintį ant akmens ir draugiškai mojantį bronzinį berniuką. Pasaka šioje vietoje skaity­tojams baigiasi, tačiau parko lankytojai su malonumu tęsia savo kelionę per augančių bambukų labirintą prie piratų laivo. Jį su­radę neužmirškite žvilgterėti ir į netoliese esančią uolą ir ten pa­ieškoti piratų lobio. Pasivaikščiojimas po šį parką nė vieno nepa­lieka abejingo. Oras taip ir skamba nuo vaikų klegesio ir juoko, suaugusieji taip pat džiaugiasi sutikę lengvabūdį Pinokį ir su ma­lonumu neria į nerūpestingos vaikystės pasaulį.

1962 m. parke buvo įkurtas „Nacionalinis Karlo Kollodi fon­das”, surinkęs ypatingą biblioteką, skirtą autoriui ir jo nemirtin­gam kūriniui. Lentynose – daugybė tūkstančių tomų, tarp jų ir įvairių pasaulio šalių šios knygos vertimų. Čia yra ir knygų apie Pinokio „brolį” Buratiną. Parko paviljone “Žodžių ir figūrų laboratorija ” nuolat eksponuojami vaikų piešiniai, medžio darbeliai, mozaikos, siuviniai ir kt., skirti medinio berniuko nuotykiams, siunčiami čia iš viso pasaulio.